Elindultam szép hazámba

Jönni, menni, látni

Ajánlás

„A francia királyoknak egy időben volt egy nagy becsvágyuk, amit a történetíróik így fejeztek ki: >>achever la France<<: befejezni Franciaországot. Ezt a befejezést, ezt a végleges formába öntést Magyarországgal már a természet elvégezte – írja Szabó Zoltán az 1942-ben megjelent Szerelmes földrajzában. – A mi feladatunk mindig inkább így lett volna kifejezhető: kitölteni Magyarországot…” Kitölteni érzelemmel, gondolatokkal, megtölteni zenével, énekkel, versekkel – külön-külön, együtt és egyenként, egyénenként. Kitölteni, megtölteni a Kárpát-medencét emberekkel és emlékekkel, amelyet van aki (a Kárpátok félköríve alapján) ölelő karhoz, van, aki egy nagy kenyérhez hasonlít.

E nagy és frissen sült kenyér „belsejébe”, bejárható utakra, a megmaradás ösvényeire hív e könyv szerzője, aki végzettségére nézve magyar irodalom szakos tanárnő, születésére nézve erdélyi. Ezért is ez a könyv címe: Elindultam szép hazámba. Mert aki erdélyi, az mindig is az marad: aki eljön onnan, az mindig visszavágyik és visszajár. És ha tud, hív és visz másokat is. Serdült Benke Éva is ezt teszi, hívja és vezeti a paksiakat, a Tolna megyeieket, reformátusokat és katolikusokat Erdélyországba, de éppúgy érdekli Kárpátalja és Felvidék: a táj és az ember. Mindig így, együtt.

A szem lát, a szem néz: de mit lát, mit néz és hogyan? Erről szól ez a kis könyv, vagyis utakról, amelyek mindig visznek, vezetnek valahová. Történelmi tájakra visznek, ám ezeken a helyeken másként illik, másként kell járni, mint a városi flaszteron. Igen, e tájakon mindig és újra tanulni kell a járást, talán ez a tanulság is benne van ebben a vallomásos könyvben. De az is, hogy „Házad bárhol lehet, de hazád csak itthon”, ahogy az olvasható a nyárádremetei Siklódi-ház előtti kapun, nem kőbe vésve, csak fába, ahogy arrafele szokás.

Haza a magasban: ezt Illyés Gyula írta, mondta. Tudván tudta, hogy ezt sokan hiszik, gondolják így. Ezek közül való Serdült Benke Éva is, akit a könyv írásai alapján bátran és joggal nevezhetünk patriótának, vagyis hazaszeretőnek.

Móser Zoltán

Ára: 1500,- Ft