A tér és az idő új elmélete

Palágyi Menyhért matematikus, filozófus, irodalomtörténész – ahogy a legutóbb kiadott Hiador- könyv: Kernné Magda Irén Híres Paksi Elődeink című életrajzi gyűjteményéből is tudjuk – Pakson született.

Serdült Benke Éva (szintén a Hiador-sorozatban, 2007-ben napvilágot látott) A meg sem ismert Palágyi című könyvében bemutatja sokoldalú munkásságát; tér-idő elméletét, Tolnai Lajosról, Vajda Jánosról, Madách Imréről, Székely Bertalanról… szóló munkáit.

A tér és az idő új elmélete – Egy metageometria alapfogalmai című tanulmánya 1901-ben jelent meg Lipcsében, német nyelven.

Palágyi „e rövid, de fontos művének magyar változata most jelenik meg – írja e kötet előszavában Tóró Tibor atomfizikus – ezzel visszajuttatjuk a magyar kultúrának, a magyar nyelven olvasóknak Palágyi Menyhért szinte teljesen elfelejtett alapvető művét… a két filozófiai és fizikai alapfogalom, a tér és az idő egyesítése szükségességének gondolatát, melyet ő, a XX. század elején a világon is az elsők között fogalmazott meg.”

Ára: 1500,- Ft